Comunicador Social | Historiador Telenovelas & TV | Press Manager | global creative communication strategies | Especialista en Gerencia Social | Telenovelero.